2022 Yılı Uygulama Esaslarına Getirilen Yenilikler ve 2022 yılı Uygulama Esasları

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun 12.01.2022 Tarihli 2022- 01 Sayılı Toplantısında Almış olduğu Karar ile Uygulama Esalarımızda Değişiklikler Yapılmıştır. 

2022 Yılı Uygulama Esasları İçin Tıklayınız.